De Eenling 

en 

de Groep

De relatie tussen de eenling en de groep is een essentieel aspect van het menselijk bestaan. Als individu hebben we unieke overtuigingen, verlangens en talenten, maar we zijn ook ingebed in sociale structuren en gemeenschappen. Dit spanningsveld tussen onze behoefte aan zelfexpressie en ons verlangen naar sociale verbondenheid vormt de kern van talloze menselijke ervaringen en dilemma's. Individuen moeten balanceren tussen het uiten van hun eigenheid en het aanpassen aan sociale normen, en deze dynamiek heeft invloed op onze identiteit, relaties en onze bijdrage aan de samenleving als geheel. (vlg. chatGPT)

Willem Alexander van Oranje met zijn 13 Kamerheren, 2018

Shere Hite, de Volkskrant 1983

Salman Rushdie, De Groene Amsterdammer 1986

De Baby’s, uit de serie De Enkhuizer Groepsportretten 1986